คำศัพท์ภาษาจีนในโรงพยาบาล หาหมอภาษาจีนตัวเต็ม ตัวย่อ

รวมคำศัพท์ภาษาจีน

ศัพท์ภาษาจีนในโรงพยาบาล (มีบางคำไต้หวันและจีนใช้ต่างกัน)

คำศัพท์ คำอ่านและความหมาย

คำศัพท์ตัวย่อ คำศัพท์ตัวเต็ม (ใช้ในไต้หวัน)ความหมาย
医院 yī yuàn醫院 yī yuànโรงพยาบาล
医生 yī shēng醫生/醫師 yī shēng / yī shīหมอ/แพทย์
护士 hù shì護理師 hù lǐ shīพยาบาล
收费 shōu fèi批價 pī jiàจ่ายเงิน/แคชเชียร์
挂号 guà hào掛號 guà hàoลงทะเบียน
挂号柜台 guà hào guì tái掛號櫃檯 guà hào guì táiเคาท์เตอร์ลงทะเบียน
家属 jiā shǔ家屬 jiā shǔญาติ(ผู้ป่วย)
陪病人 péi bìng rén陪病人 péi bìng rénคนดูแล/เฝ้าไข้
领药 lǐng yào領藥 lǐng yàoรับยา
外科 wài kē外科 wài kēแผนกผ่าตัด/ศัลยกรรม
内科 nèi kē內科 nèi kēอายุรกรรม
急诊室 jí zhěn shì急診室 jí zhěn shìห้องฉุกเฉิน
打点滴 dǎ diǎn dī點滴/打點滴 diǎn dī / dǎ diǎn dīให้นำ้เกลือ
发炎 fā yán發炎 fā yánอักเสบ/ติดเชื้อ
化脓 huà nóng化膿 huà nóngเป็นหนอง
手术/开刀 shǒu shù / kāi dāo 手術/開刀 shǒu shù / kāi dāoผ่าตัด
住院 zhù yuàn住院 zhù yuànเข้าโรงพยาบาล
出院 chū yuàn出院 chū yuànออกโรงพยาบาล
量血压 liáng xuè yā量血壓 liáng xuè yāวัดความดัน
量体温 liáng tǐ wēn量體溫 liáng tǐ wēnวัดอุณหภูมิร่างกาย/วัดไข้
抽血 chōu xiě抽血 chōu xiěเจาะเลือด
打针 dǎ zhēn打針 dǎ zhēnฉีดยา
打疫苗 dǎ yì miáo打疫苗 dǎ yì miáoฉีดวัคซีน
药店 yào diàn藥局 yào júร้านขายยา
柜台 guì tái櫃檯 guì táiเคาท์เตอร์
救护车 jiù hù chē救護車 jiù hù chēรถพยาบาล/รถฉุกเฉิน
家族病史 jiā zú bìng shǐ家族病史 jiā zú bìng shǐประวัติการป่วยของคนในครอบครัว
初诊 chū zhěn初診 chū zhěnผู้ป่วยใหม่ (เพิ่งมาโรงพยาบาลนี้ครั้งแรก)
过去病史 guò qù bìng shǐ過去病史 guò qù bìng shǐประวัติอาการป่วยในอดีต

คำศัพท์ภาษาจีนหมวดอื่นๆ ↓

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรงเรียน มหาลัย การศึกษา
คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรงเรียน มหาลัย การศึกษา (ไต้หวันและจีนบางคำใช้คำต่างกัน)คำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศัพท...
ศัพท์ภาษาจีนใช้ในการเดินทาง ท่องเที่ยว ไปต่างประเทศ
คำศัพท์ภาษาจีนใช้ในการเดินทาง ท่องเที่ยว ไปต่างประเทศคำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศัพท์ตัวย่อคำศัพท์ตัวเต็มแปลว่า...
โรคต่างๆ ในภาษาจีน ชื่อโรค/อาการป่วยภาษาจีน
ศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บและอาการป่วยต่างๆ ที่ใช้กันจริงๆ ในชีวิตประจำวันคำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศั...
รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับการหางาน การสัมภาษณ์งาน ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับการหางาน การสัมภาษณ์งานคำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศัพท์ตัวย่อคำศัพท์ตัวเต็มความหมายภาษาจ...
คำศัพท์ภาษาจีนหมวดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน
คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน (ไต้หวันและจีนบางคำใช้คำต่างกัน)คำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำ...
คำศัพท์ภาษาจีนในโรงพยาบาล หาหมอภาษาจีนตัวเต็ม ตัวย่อ
ศัพท์ภาษาจีนในโรงพยาบาล (มีบางคำไต้หวันและจีนใช้ต่างกัน)คำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศัพท์ตัวย่อ คำศัพท์ตัวเต็ม (...

↓คลิกแบนเนอร์ด้านล่าง เพื่ออ่านรีวิวต่างๆ เพิ่มเติม↓

Comments

Copied title and URL