โรคต่างๆ ในภาษาจีน ชื่อโรค/อาการป่วยภาษาจีน

รวมคำศัพท์ภาษาจีน

ศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บและอาการป่วยต่างๆ ที่ใช้กันจริงๆ ในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ คำอ่านและความหมาย

คำศัพท์ตัวย่อคำศัพท์ตัวเต็มความหมาย
咳嗽 ké sòu咳嗽 ké sòuไอ
过敏 guò mǐn過敏 guò mǐnภูมิแพ้
背痛 bèi tòng背痛 bèi tòngปวดหลัง
发烧 fā shāo發燒 fā shāoเป็นไข้
拉肚子 lā dù zǐ拉肚子 lā dù zǐท้องเสีย
头晕 tóu yūn頭暈 tóu yūnเวียนหัว
感冒 gǎn mào感冒 gǎn màoเป็นหวัด
头痛 tóu tòng頭痛 tóu tòngปวดหัว
受伤 shòu shāng受傷 shòu shāngบาดเจ็บ
伤口 shāng kǒu傷口 shāng kǒuบาดแผล
想吐/呕吐 xiǎng tù / ǒu tù                      想吐/嘔吐 xiǎng tù / ǒu tù                                 อยากอาเจียน                                            
打喷嚏 dǎ pēn tì打噴嚏 dǎ pēn tìจาม
流鼻涕/流鼻水 liú bí tì / liú bí shuǐ流鼻涕/流鼻水 liú bí tì / liú bí shuǐน้ำมูกไหล
喉咙痛 hóu lóng tòng喉嚨痛 hóu lóng tòngเจ็บคอ
眼睛痛 yǎn jing tòng眼睛痛 yǎn jing tòngเจ็บตา
鼻塞 bí sāi鼻塞 bí sāiคัดจมูก
阑尾炎/盲肠炎 lán wěi yán / máng cháng yán闌尾炎/盲腸炎 lán wěi yán / máng cháng yánไส้ติ่งอักเสบ
牙痛 yá tòng牙痛 yá tòngปวดฟัน
耳朵痛 ěr duǒ tòng耳朵痛 ěr duǒ tòngปวดหู
骨折 gǔ zhé骨折 gǔ zhéกระดูกหัก
肚子痛/胃痛 dù zǐ tòng / wèi tòng肚子痛/胃痛 dù zǐ tòng / wèi tòngปวดท้อง
红眼病/结膜炎 hóng yǎn bìng / jié mó yán红眼病/結膜炎 hóng yǎn bìng / jié mó yánตาแดง
yǎng yǎngคัน
慢性病 màn xìng bìng慢性病 màn xìng bìngโรคเรื้อรัง
流行病 liú xíng bìng流行病 liú xíng bìngโรคระบาด
心脏病 xīn zàng bìng心臟病 xīn zàng bìngโรคหัวใจ
化脓 huà nóng化膿 huà nóngเป็นหนอง
癌症 ái zhèng癌症 ái zhèngโรคมะเร็ง
肺炎 fèi yán肺炎 fèi yánปอดอักเสบ
高血压 gāo xuè yā高血壓 gāo xuè yāโรคความดันโลหิตสูง
糖尿病 táng niào bìng糖尿病 táng niào bìngโรคเบาหวาน
气喘 qì chuǎn氣喘 qì chuǎnโรคหอบหืด
chuǎn chuǎnหอบ หายใจแรง
唐氏症 táng shì zhèng唐氏症 táng shì zhèngดาวน์ซินโดรม

คำศัพท์ภาษาจีนหมวดอื่นๆ ↓

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรงเรียน มหาลัย การศึกษา
คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรงเรียน มหาลัย การศึกษา (ไต้หวันและจีนบางคำใช้คำต่างกัน)คำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศัพท...
ศัพท์ภาษาจีนใช้ในการเดินทาง ท่องเที่ยว ไปต่างประเทศ
คำศัพท์ภาษาจีนใช้ในการเดินทาง ท่องเที่ยว ไปต่างประเทศคำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศัพท์ตัวย่อคำศัพท์ตัวเต็มแปลว่า...
โรคต่างๆ ในภาษาจีน ชื่อโรค/อาการป่วยภาษาจีน
ศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บและอาการป่วยต่างๆ ที่ใช้กันจริงๆ ในชีวิตประจำวันคำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศั...
รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับการหางาน การสัมภาษณ์งาน ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับการหางาน การสัมภาษณ์งานคำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศัพท์ตัวย่อคำศัพท์ตัวเต็มความหมายภาษาจ...
คำศัพท์ภาษาจีนหมวดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน
คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน (ไต้หวันและจีนบางคำใช้คำต่างกัน)คำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำ...
คำศัพท์ภาษาจีนในโรงพยาบาล หาหมอภาษาจีนตัวเต็ม ตัวย่อ
ศัพท์ภาษาจีนในโรงพยาบาล (มีบางคำไต้หวันและจีนใช้ต่างกัน)คำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศัพท์ตัวย่อ คำศัพท์ตัวเต็ม (...


↓คลิกแบนเนอร์ด้านล่าง เพื่ออ่านรีวิวต่างๆ เพิ่มเติม↓

Comments

Copied title and URL