คำศัพท์ภาษาจีนหมวดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน

รวมคำศัพท์ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน (ไต้หวันและจีนบางคำใช้คำต่างกัน)

คำศัพท์ คำอ่านและความหมาย

คำศัพท์ตัวย่อคำศัพท์ตัวเต็ม (ใช้ในไต้หวัน)ความหมาย
文具 wén jù文具 wén jùเครื่องเขียน                 
ปากกา
铅笔 qiān bǐ鉛筆 qiān bǐดินสอ
自动铅笔 zì dòng qiān bǐ自動鉛筆 zì dòng qiān bǐดินสอกด
圆珠笔 yuán zhū bǐ原子筆 yuán zǐ bǐปากกาลูกลื่น
荧光笔 yíng guāng bǐ螢光筆 yíng guāng bǐปากกาไฮไลท์
白板笔 bái bǎn bǐ白板筆 bái bǎn bǐปากกาไวท์บอร์ด
钢笔 gāng bǐ鋼筆 gāng bǐปากกาหมึกซึม
笔芯 bǐ xīn筆芯 bǐ xīnไส้ปากกา
橡皮擦 xiàng pí cā橡皮擦 xiàng pí cāยางลบ
修正液 xiū zhèng yè 修正液/立可白 xiū zhèng yì / lì kě bái
-> ที่ไต้หวันออกเสียงว่า yì นะคะ เช่น 液體 ไม่อ่านว่าเย่ถี่ จะอ่านว่าอี้ถี่
ลิควิด
修正带 xiū zhèng dài立可帶 lì kě dàiลิควิดแบบเทป/เทปลบคำผิด 
剪刀 jiǎn dāo剪刀 jiǎn dāoกรรไกร
美工刀 měi gōng dāo美工刀 měi gōng dāoคัตเตอร์
尺子 chǐ zǐ chǐ ไม้บรรทัด
圆规 yuán guī圓規 yuán guīเข็มทิศ
胶水 jiāo shuǐ膠水 jiāo shuǐกาว
订书机 dìng shū jī釘書機 dìng shū jīแม็ก / ที่เย็บกระดาษ
订书针 dìng shū zhēn釘書針 dìng shū zhēnลวดเย็บกระดาษ
回形针/万字夹/曲别针 huí xíng zhēn/ wàn zì jiā/ qū bié zhēn迴紋針 huí wén zhēnคลิปหนีบกระดาษ
计算机 jì suàn jī計算機 jì suàn jīเครื่องคิดเลข
铅笔刀/转笔刀/卷笔刀 qiān bǐ dāo / zhuǎn bǐ dāo / juàn bǐ dāo削鉛筆機/削筆器 xiāo qiān bǐ jī / xiāo bǐ qìที่เหลาดินสอ/ กบเหลาดินสอ
传真机 chuán zhēn jī傳真機 chuán zhēn jīเครื่องแฟกซ์
扫描机 sǎo miáo jī掃描機 sǎo miáo jīเครื่องสแกน
粉笔 fěn bǐ粉蠟筆 fěn là bǐสีชอล์ค
双面胶 shuāng miàn jiāo雙面膠 shuāng miàn jiāoกาวสองหน้า
胶带 jiāo dài膠帶 jiāo dàiสก็อตเทป
文件夹 wén jiàn jiā文書夾 / 透明夾 wén shū jiá/ tòu míng jiáแฟ้ม

คำศัพท์ภาษาจีนหมวดอื่นๆ ↓

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรงเรียน มหาลัย การศึกษา
คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรงเรียน มหาลัย การศึกษา (ไต้หวันและจีนบางคำใช้คำต่างกัน)คำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศัพท...
ศัพท์ภาษาจีนใช้ในการเดินทาง ท่องเที่ยว ไปต่างประเทศ
คำศัพท์ภาษาจีนใช้ในการเดินทาง ท่องเที่ยว ไปต่างประเทศคำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศัพท์ตัวย่อคำศัพท์ตัวเต็มแปลว่า...
โรคต่างๆ ในภาษาจีน ชื่อโรค/อาการป่วยภาษาจีน
ศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บและอาการป่วยต่างๆ ที่ใช้กันจริงๆ ในชีวิตประจำวันคำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศั...
รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับการหางาน การสัมภาษณ์งาน ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับการหางาน การสัมภาษณ์งานคำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศัพท์ตัวย่อคำศัพท์ตัวเต็มความหมายภาษาจ...
คำศัพท์ภาษาจีนหมวดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน
คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน (ไต้หวันและจีนบางคำใช้คำต่างกัน)คำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำ...
คำศัพท์ภาษาจีนในโรงพยาบาล หาหมอภาษาจีนตัวเต็ม ตัวย่อ
ศัพท์ภาษาจีนในโรงพยาบาล (มีบางคำไต้หวันและจีนใช้ต่างกัน)คำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศัพท์ตัวย่อ คำศัพท์ตัวเต็ม (...

↓คลิกแบนเนอร์ด้านล่าง เพื่ออ่านรีวิวต่างๆ เพิ่มเติม↓

Comments

Copied title and URL