รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับการหางาน การสัมภาษณ์งาน ภาษาจีน

ภาษาจีนในการทำงาน รวมคำศัพท์ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับการหางาน การสัมภาษณ์งาน

คำศัพท์ คำอ่านและความหมาย

คำศัพท์ตัวย่อคำศัพท์ตัวเต็มความหมายภาษาจีน แปลว่า
面试 miàn shì面試 miàn shìสัมภาษณ์
找工作 zhǎo gōng zuò找工作 zhǎo gōng zuòหางาน
申请工作/应征工作 shēn qǐng gōng zuò /yīng zhēng gōng zuò 申請工作/應徵工作 shēn qǐng gōng zuò /yīng zhēng gōng zuò สมัครงาน
工作经验 gōng zuò jīng yàn工作經驗 gōng zuò jīng yànประสบการณ์การทำงาน
招募/招聘 zhāo mù /zhāo pìn招募/招聘 zhāo mù /zhāo pìnรับสมัครงาน หาคน
试用期 shì yòng qī試用期 shì yòng qíช่วงทดลองงาน/probation
强项/优点 qiáng xiàng /yōu diǎn強項/優點 qiáng xiàng /yōu diǎnจุดแข็ง/ข้อดี
弱点 ruò diǎn弱點 ruò diǎnจุดอ่อน
第一印象 dì yī yìn xiàng第一印象 dì yī yìn xiàngความประทับใจแรก
加班 jiā bān加班 jiā bānโอที
职位/职务 zhí wèi /zhí wù職位/職務 zhí wèi /zhí wùตำแหน่ง
薪水/待遇/薪资 xīn shuǐ /dài yù /xīn zī薪水/待遇/薪資 xīn shuǐ /dài yù /xīn zīเงินเดือน
雇佣/聘用 gù yòng /pìn yòng僱用/聘用 gù yòng /pìn yòngว่าจ้าง/จ้างงาน
福利 fú lì福利 fú lìสวัสดิการ
出差 chū chāi出差 chū chāiส่งไปทำงานต่างประเทศ/เมืองอื่น
简历/履历表 jiǎn lì /lǚ lì biǎo簡歷/履歷表 jiǎn lì /lǚ lì biǎo เรซูเม่ resume
年假 nián jià年假 nián jiàวันหยุด/ลาพักร้อนประจำปี
线上面试 xiàn shàng miàn shì線上面試 xiàn shàng miàn shìสัมภาษณ์ออนไลน์
时薪 shí xīn時薪 shí xīnค่าจ้างรายชั่วโมง
正职 zhèng zhí正職 zhèng zhíพนักงานประจำ
兼职 jiān zhí兼職 jiān zhíพนักงานพาร์ทไทม์
自由职业 zì yóu zhí yè自由職業 zì yóu zhí yèฟรีแลนซ์ freelance
上班族 shàng bān zú上班族 shàng bān zúพนักงานบริษัท
实习生 shí xí shēng實習生/工讀生 shí xí shēng/gōng dú shēngเด็กฝึกงาน
打工 dǎ gōng打工 dǎ gōngทำงานพาร์ทไทม์
奖金 jiǎng jīn獎金 jiǎng jīnโบนัส
绩效 jì xiào績效 jì xiàoประสิทธิภาพการทำงาน
调薪 tiáo xīn調薪 tiáo xīnปรับเงินเดือน
加薪 jiā xīn加薪 jiā xīnเพิ่มเงินเดือน
工资 gōng zī工資 gōng zīค่าจ้าง
初衷 chū zhōng初衷 chū zhōngความตั้งใจแรก
自我介绍 zì wǒ jiè shào自我介紹 zì wǒ jiè shàoแนะนำตัวเอง

ประโยคที่อาจจะเจอในการสัมภาษณ์งาน หางาน

1.  请问您的优缺点是什么? qǐng wèn nín de yōu quē diǎn shì shén me ?

จุดอ่อนและจุดแข็งของคุณคืออะไร?

2. 可以请您介绍一下自己吗?kě yǐ qǐng nín jiè shào yī xià zì jǐ ma?

แนะนำตัวหน่อยได้ไหม?

3. 如果一直达不到工作目标时,你会怎么办?rú guǒ yī zhí dá bù dào gōng zuò mù biāo shí ,nǐ huì zěn me bàn ?

คุณจะทำอย่างไรหากทำตามเป้าหมายไม่สำเร็จ?

目标 = เป้าหมาย

4. 您可以接受加班吗?对加班有什么看法?nín kě yǐ jiē shòu jiā bān ma ?duì jiā bān yǒu shén me kàn fǎ ?

คุณโอเคกับการทำโอทีไหม? มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้?

加班 = ทำโอที
看法 = ความคิดเห็น

5. 请问您离开上一份工作的原因是什么?qǐng wèn nín lí kāi shàng yī fèn gōng zuò de yuán yīn shì shén me ?

คุณออกจากงานเก่าเพราะอะไร?

离开工作 = ออกจากงาน

6. 为什么想来我们公司工作呢?wèi shí me xiǎng lái wǒ men gōng sī gōng zuò ne ?

ทำไมคุณถึงอยากมาทำงานกับบริษัทเรา?

7. 有什么问题想问我吗?yǒu shí me wèn tí xiǎng wèn wǒ ma ?

มีคำถามอะไรอยากถามไหม?

8. 你对薪水/薪资的期望是多少?nǐ duì xīn shuǐ /xīn zī de qī wàng shì duō shǎo ?

คุณคาดหวังที่จะได้เงินเดือนเท่าไหร่?

คำศัพท์ภาษาจีนหมวดอื่นๆ ↓

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรงเรียน มหาลัย การศึกษา
คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรงเรียน มหาลัย การศึกษา (ไต้หวันและจีนบางคำใช้คำต่างกัน)คำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศัพท...
ศัพท์ภาษาจีนใช้ในการเดินทาง ท่องเที่ยว ไปต่างประเทศ
คำศัพท์ภาษาจีนใช้ในการเดินทาง ท่องเที่ยว ไปต่างประเทศคำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศัพท์ตัวย่อคำศัพท์ตัวเต็มแปลว่า...
โรคต่างๆ ในภาษาจีน ชื่อโรค/อาการป่วยภาษาจีน
ศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บและอาการป่วยต่างๆ ที่ใช้กันจริงๆ ในชีวิตประจำวันคำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศั...
คำศัพท์ภาษาจีนหมวดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน
คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน (ไต้หวันและจีนบางคำใช้คำต่างกัน)คำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำ...
คำศัพท์ภาษาจีนในโรงพยาบาล หาหมอภาษาจีนตัวเต็ม ตัวย่อ
ศัพท์ภาษาจีนในโรงพยาบาล (มีบางคำไต้หวันและจีนใช้ต่างกัน)คำศัพท์ คำอ่านและความหมายคำศัพท์ตัวย่อ คำศัพท์ตัวเต็ม (...

↓คลิกแบนเนอร์ด้านล่าง เพื่ออ่านรีวิวต่างๆ เพิ่มเติม↓

Comments

Copied title and URL