Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

วิธีสมัครเรียนไต้หวันและการขอทุนเรียนไต้หวันด้วยตัวเอง

วิธีสมัครเรียนมหาลัยไต้หวัน+ขอทุน วิธีสมัครเรียนต่อไต้หวันและการขอทุนเรียนไต้หวันจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่เป็นนักเรียนป.โทที่ไต้หวัน บทความนี้จะมารีวิวการสมัครมหาลัยไต้หวันด้วยตัวเองค่ะ ขั้นตอนแรก หาคณะและมหาลัยที่เราอยากจะเข้า ถ้าหากว่าเรายังไม่รู้ว่ามีมหาวิทยาลัยไหนบ้างให้เข้าไปดูรายชื่อคณะและวิชาที่เปิดสอนได้ที่เว็บ https://www.studyintaiwan.org/ โดยเลือกตรง How to apply > University & Program จะมีให้เลือกสาขา เราก็เลือกได้ตามใจชอบเลย ขั้นตอนที่สอง เลือกมหาวิทยาลัย เมื่อเราหาคณะและมหาวิทยาลัยที่เราอยากจะเข้าได้แล้วนั้น เราก็จะต้องเข้าไปดูที่เว็บคณะและเว็บของทางมหาลัยเองด้วย อย่างเช่นเราอยากเรียน MBA ที่ National …