Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

รีวิว แช่ออนเซ็นที่ไต้หวัน Jiaoxi Yilan แช่ออนเซ็นแบบเห็นวิวด้านนอก Gamalan FL Spring Hotel

แช่ออนเซ็นในไต้หวัน Jiaoxi แห่ง อี๋หลาน Yilan เป็นสถานที่ขึ้นชื่อเรื่องการมาแช่ออนเซ็นหรือแช่น้ำร้อน ถือเป็นเมืองพักผ่อนของคนไต้หวัน เป็นที่นิยมไม่แพ้ที่เป่ยโถว ไทเปเลยค่ะ แช่ออนเซ็นในภาษาจีนเรียกว่า 泡湯 หรือ 泡溫泉 วันนี้เราจะมารีวิวโรงแรมสำหรับแช่ออนเซ็นฟินๆ สไตล์ญี่ปุ่นกันค่ะ โรงแรมนี้มีชื่อว่า 葛瑪蘭風呂溫泉飯店 Gamalan FL Spring Hotel โดยโรงแรมจะอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟ Jiaoxi เดินเพียง 5 …