ไต้หวัน ฟรีวีซ่าให้คนไทยต่อถึง 31 กรกฎาคม 2565

taiwan free visa Latest News

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันได้ประกาศให้ขยายระยะเวลาฟรีวีซ่าให้กับประเทศไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ และรัสเซียจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2022 เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายมุ่งใต้ใหม่

ไต้หวัน ฟรีวีซ่า

เมื่อวันที่ 12 เมษายน กระทรวงการต่างประเทศ (MOFA) ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาและดำเนินการทบทวนการดำเนินการตามมาตรการวีซ่าสำหรับประเทศไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ และรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางไต้หวันยังคงไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไต้หวัน เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศ โดยยังไม่ได้มีประกาศเพิ่มเติมถึงวันที่ที่แน่ชัดในการเปิดประเทศ 

ถึงแม้ว่าทางไต้หวันจะยังไม่เปิดประเทศสำหรับการท่องเที่ยว แต่ถือว่านี่เป็นข่าวดีของนักท่องเที่ยวสัญชาติไทยอย่างมาก

ที่มา: https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=95&sms=73&s=96171

↓คลิกแบนเนอร์ด้านล่าง เพื่ออ่านรีวิวต่างๆ เพิ่มเติม↓

Comments

Copied title and URL